Welkom op de website van de Dongense Jeugdraad

Welkom op de website van de Dongense Jeugdraad

Programma wijzigingen

BELANGRIJK! Er zijn een aantal aanpassingen in verband met het warme weer:

– Groep 3-4: Het programma zal plaatsvinden in het Volckaertspark.
De tijden blijven ongewijzigd (8.45 uur brengen en 16.15 uur ophalen). Kom bij voorbaat op de fiets. Aan de kant van de Sluisweg zal gelegenheid zijn om de fietsen te stallen.

– Groep 5-6: 13.15 uur kinderen brengen bij Park Vredeoord en om 16.00 uur de kinderen ophalen bij Park Vredeoord.

– De andere groepen blijven op de locaties die vermeld zijn in de boekjes maar ook zij treffen diverse maatregelen i.v.m. het weer. Houdt U a.u.b. rekening met het hitteprotocol.

Andere wijzigingen m.b.t. het programma:

5-6:

Donderdag 9 augustus:
Kinderen brengen om 8.30 bij Atletiek vereniging Atledo.
Kinderen ophalen om 15.30 bij De Vennen.