Organisatie Stichting Dongense Jeugdraad

De organisatie van de Zomerspelen, Winterspelen en de intocht van Sinterklaas ligt in handen van Stichting Dongense Jeugdraad. De stichting is ooit begonnen als Stichting Katholieke Dongense Jeugdraad en bestond na het opgaan in Stichting Open Huis (nu Contour de Twern) ook een aantal jaren onder de naam Stichting Jeugdactiviteiten Dongen.

Stichting Dongense Jeugdraad kent een stichtingsbestuur. Hierin zit een afvaardiging van elke zomerspelengroep. Stichting Dongense Jeugdraad kiest bewust voor een bestuur dat geen bestuur-op-afstand is. Alle bestuursleden zijn actief binnen de organisatie van de Zomerspelen, dus komen uit het veld. Van alle vijf de zomerspelengroepen (twee groepen 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8) zit een vertegenwoordiging in het bestuur.

De bestuursleden hebben wisselend ook een coördinerende rol in de commissies die de Winterspelen en Sinterklaasintocht organiseren. Het bestuur bespreekt maandelijks de algehele gang van zaken en treft de algemene voorbereidingen voor alle activiteiten van Stichting Dongense Jeugdraad.

Zie voor een uitgebreidere beschrijving van Stichting Dongense Jeugdraad het Jubileumboek 50 jaar Zomerspelen.