Typisch Zomerspelen

Het algemeen Zomerspelenlied

Tijdens het 25-jarig jubileum van de Zomerspelen in 1985 deden enkele speciale gasten mee met de Zomerspelen. Er was er een groep Engelse mijnwerkerskinderen uitgenodigd om in Dongen even de armoede van thuis te ontvluchten. Vanuit de Zomerspelen vertrokken vier leiders naar Harwich om de kinderen op te halen en te begeleiden naar Dongen. Tijdens de bootreis hadden zij genoeg tijd om eens goed over een geschikte melodie na te denken. Toen eenmaal de gouden vondst werd gedaan om het woord Zomerspelen als werkwoord te gebruiken en de eerste regel ‘Laat ons Zomerspelen’ op papier stond, volgde de rest vanzelf. Het lied was een regelrechte knaller tijdens de Zomerspelen, wat bewezen werd door de honderden keren dat het zomerspelenlied die week gezongen is.

Door de jaren heen heeft elke groep een apart coupletje gekregen in het lied. Van het refrein is nooit afgeweken. Toen de twee verschillende groepen 1-2 vanaf 2003 verschillende thema’s kregen, is er een couplet aan het lied toegevoegd, zodat alle groepen vertegenwoordigd zijn. Vanaf dat jaar begint het Zomerspelenlied altijd met de volgende regels:

‘In Dongen is
Een groot festijn
Een week plezier
Voor groot en klein’

De groepsbordjes

De gele bordjes met daarop de groepsnummers van alle deelnemende groepen zijn bij iedereen bekend. Deze bordjes waren oorspronkelijk bedoeld voor gebruik bij de opening en sluiting, zodat de ouders de groepen snel konden vinden. Echter, al een aantal jaren na de invoering ervan werden ze ook doordeweeks gebruikt. Nu kunnen de Zomerspelen al heel wat jaren niet meer zonder de tekst: ‘Als de groepsbordjes omhoog gaan, mag u uw kind komen ophalen!’

Deze groepsbordjes hebben een heel specifieke vorm. Lang geleden zijn door Dongen Promotion aan lantaarnpalen in Dongen houten platen in de vorm van Sinterklaasmijters opgehangen. Op het moment dat deze niet meer door hen gebruikt werden, zijn ze aan de Zomerspelen geschonken. De mijters zijn in dank aangenomen en op de zolder opgeslagen. Toen rond 1983 het idee ontstond om bij de opening met groepsnummerbordjes te werken, is in de werkweek bekeken wat voor materiaal hiervoor op de zolder beschikbaar was. De mijters voldeden wel, maar de vorm was niet optimaal. Daarom werd van alle bordjes de bovenste driehoek afgezaagd, kwam er een steel aan, werden ze geverfd, kwam er een nummer op en waren ze klaar. De bordjes zijn inmiddels twee keer vervangen, maar hebben altijd de originele vorm behouden.

Het gele boekje

Vlak voordat de zomervakantie begint, ontvangen alle deelnemende kinderen het ‘gele boekje’. Dit is een informatieboekje waarin het thema wordt onthuld. Daarnaast staat het boordevol informatie over begin- en eindtijden, kledingtips en wat de kinderen nodig gaan hebben. Al zeker sinds 1975 wordt dit informatieboekje aan de kinderen meegegeven. Dit boekje werd in de eerste jaren nog gestencild op wit papier. Maar sinds 1988 wordt het boekje op geel papier gedrukt, de huiskleur van de Zomerspelen en Stichting Dongense Jeugdraad. Binnen de vrijwilligers en organisatie wordt deze kleur ook wel ‘zomerspelengeel’ genoemd. De opzet van het gele boekje is in al die jaren niet heel veel veranderd. Want wat goed is …

De ouders

Wat zouden de Zomerspelen zijn zonder ouders? Zij plannen de vakantie zó, dat de kinderen mee kunnen doen. Zij geven de kinderen op en, wanneer de thema’s bekend zijn, zetten zij de mooiste pakken in elkaar.

In de zomerspelenweek hollen ze van locatie naar locatie, zodat ze overal nog een stukje toneel mee kunnen pikken. Ze zingen de zomerspelenliedjes uit volle borst mee en ’s avonds troostten zij de kinderen die nog niet durven te gaan slapen omdat ze bang zijn dat de slechterik van het verhaal misschien wel thuis langs komt.

Niet alleen ouders van de deelnemende kinderen staan de hele week paraat, ook de ouders van een groot deel van de vrijwilligers zorgen dat hun kinderen niets tekort komen. Wanneer zij aan het eind van de middag thuiskomen staat er een lekkere maaltijd klaar. Zoon of dochter kan dan even lekker zitten, op het gemakje douchen, om zich vervolgens klaar te maken voor de vergadering. Ouders zijn echt onmisbaar tijdens de Zomerspelen!

De Zomerspelen als leerschool

De achtergronden van de vrijwilligers zijn zeer divers. Omdat niet alle vrijwilligers gewend zijn om met kinderen te werken, wordt daar extra aandacht aan besteed. Nieuwe mensen komen in de werkweek per groep bij elkaar voor een speciale informatiebijeenkomst. Hierin wordt uitgelegd wat verwacht wordt van hen als het gaat over het begeleiden van een groep, over de diversiteit aan kinderen en over de cultuur van Zomerspelen: samen werken tot het klaar is; sfeer; schoner achterlaten dan je het hebt aangetroffen; hoe enthousiaster jezelf bent, hoe enthousiaster de kinderen. Wanneer leiding vragen heeft of als het niet zo lekker loopt met de groep kinderen, kunnen zij aankloppen bij de hoofdleiding.

De leiding leert veel van het vrijwilligerswerk tijdens de Zomerspelen. Zo leren zij om te gaan met kinderen, samen te werken met mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. Zij leren verantwoordelijkheid te nemen en flexibel te zijn wanneer het nodig is. Als je in de hoofdleiding zit zijn communiceren, organiseren, stimuleren en presenteren belangrijke vaardigheden. Als bestuurslid komen daar nog beleid maken, verantwoordelijkheid dragen, delegeren en het grote overzicht bewaren bij. Je hoort het regelmatig van oud-zomerspelenleiding: ‘Wat ik bij de Zomerspelen heb geleerd, daar heb ik ik later heel wat aan gehad.’

Vergaderen en feesten

Na elke zomerspelendag evalueren de vrijwilligers van een zomerspelengroep de dag en bespreken zij de volgende dag voor. Na de vergadering kunnen alle vrijwilligers, als bedankje voor een dag hard werken, de dag afsluiten met een gepaste feestavond. De vrijwilligers dragen een verantwoordelijkheid over veel kinderen. De feestavond duurt daarom niet tot laat, maar is wel erg gezellig!

Het werken met kinderen in combinatie met de onderlinge sfeer maakt de Zomerspelen speciaal. De onderlinge sfeer ontstaat ieder jaar opnieuw door samen hard te werken, maar daarnaast ook veel plezier te maken. Een hoop geintjes, bijkletsen met iemand die je een jaar niet gezien hebt of even helemaal los op de dansvloer, het hoort er allemaal bij. Zomerspelen zonder feestavonden zijn dan ook geen Zomerspelen. In welke locatie dan ook, een feestje wordt het altijd tijdens de feestavonden!

Een aparte barploeg verzorgt de hapjes en drankjes tijdens de feestavonden. Op deze manier hebben de vrijwilligers die overdag flink gesjouwd hebben, ’s avonds hun handen vrij hebben. Opvallend is dat de barploeg voor een groot deel bestaat uit vrijwilligers die als leiding gestopt zijn, maar de Zomerspelen eigenlijk nog niet kunnen missen. Glazen ophalen bij de feestavond is dan een zeer goed en gezellig alternatief.

Het Weer

‘Ook bij slecht weer gaan de Zomerspelen altijd door.’ Deze tekst staat al jaren vermeld in het gele boekje. En het is ook zo! Bij elke groep bestaat naast het vaste programma een zogenaamd regenprogramma. We wonen tenslotte in Nederland.

Enkele huisregels van Stichting Dongense Jeugdraad

  • Alles voor de kinderen!
  • We zijn blij met onze goede naam en met alle locaties en spullen die we mogen gebruiken en lenen. We doen er alles aan om deze goede naam in ere te houden.
  • Veel materiaal dat we gebruiken, is gekregen, geleend of gehuurd. Daar zijn we zuinig op.
  • Gezamenlijk corveeën is erg gezellig.
  • We laten iedere gebruikte locatie schoner achter dan dat we ‘m aangetroffen hebben.
  • Hoe enthousiaster en maffer je zelf meedoet, des te fanatieker worden de kinderen.
  • Lol maken is verplicht!