Brandbrief

Dongen, datum 15-02-2022

Geachte gemeenteraad,

Zoals u wellicht weet, werkt Stichting Dongense Jeugdraad samen met andere beeldbepalende Dongense verenigingen en stichtingen aan een toekomstbestendig plan voor huisvesting. Zo ontstond het idee voor een gezamenlijke verenigingshal, genaamd ‘De Samenwerkplaats’. Voor de realisatie van deze Samenwerkplaats hebben de initiatiefnemers de medewerking vanuit de gemeenteraad nodig. Via deze weg sturen we daarom deze noodkreet aan uw gemeenteraad, met de vraag om alle steun te verlenen aan de ontwikkelingen rondom de Samenwerkplaats (verwijzend naar Motie Verenigingshal nummer M2021-35 raadsbreed aangenomen op 16 december 2021). Uw gemeenteraad verzoekt in de motie het college om verschillende scenario’s uit te werken om te komen tot een permanente oplossing voor de Verenigingshal en de uitkomst te delen in de eerste periode van 2022. Wij hopen dat bij deze scenario’s ook gekeken wordt naar een overbruggende oplossing, zoals die bijvoorbeeld in de raadsvergadering van 16 december al is voorgesteld. Gelet op uw volle raadsagenda voor het komende (verkiezings)kwartaal lijkt het erop dat donderdag 24 februari het laatste moment van deze afgesproken termijn is om de motie in de huidige raadssamenstelling nog te bespreken. 

Het snel komen tot een besluit is voor de Jeugdraad van belang. Ten eerste aangezien de voorbereidingen van de 61e Zomerspelen inmiddels in volle gang zijn. De tijdsdruk richting een oplossing vóór augustus is voelbaar en kost veel energie, weten we uit ervaring na acht verhuizingen sinds 2009. De vrijwilligers zouden deze tijd veel liever willen steken in het organiseren van een geweldige Zomerspelen voor alle kinderen. De stichting heeft de afgelopen jaren alles geprobeerd wat binnen hun mogelijkheden ligt, maar is er niet in geslaagd om zelfstandig een nieuwe opslagruimte te vinden. Daarnaast hopen we komend kwartaal een besluit te kunnen nemen over het voortbestaan van onze evenementen na de zomer. Een positief besluit kan alleen genomen worden wanneer er vooruitzicht is met betrekking tot het hebben van een opslagruimte. 

Een bruisend Dongen zonder Zomerspelen?

Zonder Zomerspelen zou het bruisende verenigingsleven dat Dongen nu nog heeft zomaar in gevaar kunnen komen. Door de Zomerspelen kunnen kinderen nog meer met vriendjes en vriendinnetjes samen buitenspelen en fantastische avonturen beleven. Hierdoor kunnen kinderen weer kind zijn. Voor alle vrijwilligers is de Zomerspelen een gigantische leerschool voor hun creativiteit, organisatiekunde en omgang met kinderen. Dit naast alle vriendschappen en relaties die ontstaan door de Zomerspelen. Voor alle Dongenaren is de Zomerspelen een moment om in de zomer naar uit te kijken, te genieten van spelende kinderen en kleinkinderen en te genieten van een bruisend geel dorp. De Zomerspelen is een broedplaats voor het verenigingsleven van Dongen. De Dongense Jeugdraad mag trots zijn op alle (oud)vrijwilligers en Dongenaren die de afgelopen jaren zo hard hebben gewerkt in de zoektocht naar de voorgaande opslagruimtes.

De noodzaak van een loods

Door jarenlange donaties van materialen van binnen en buiten Dongen heeft de Jeugdraad inmiddels een loods van 250 m2 gevuld gekregen. Zonder opslagruimte is het niet mogelijk om een volwaardige Zomerspelen te organiseren. Het is namelijk moeilijk voor te stellen: een Zomerspelen zonder springkussens, hoepels, drinkbekers, verkeershesjes, EHBO-kisten, sjoelbakken, geluidsapparatuur etc.

Door het in bezit hebben van deze materialen hoeft er tijdens de Zomerspelen bijna niks gehuurd te worden en blijft onze subsidieaanvraag realistisch. De inschrijfkosten voor deelnemende kinderen blijft hierdoor zo laag mogelijk en daardoor zijn onze activiteiten toegankelijk voor alle kinderen uit de Gemeente Dongen. Ook buiten onze evenementen is ons materiaal beschikbaar en noodzakelijk voor het Dongense, variërend van de sportdagen op de Dongense scholen tot de buurtbarbecues in de Dongense wijken.

Alleen als het materiaal het hele jaar veilig en droog opgeborgen en onderhouden kan worden, kan de Jeugdraad het elk jaar weer gebruiken. En alleen daardoor is het organiseren van een zomerspelenweek voor al deze kinderen mogelijk.

De stichting

Stichting Dongense Jeugdraad organiseert in de gemeente Dongen drie beeldbepalende evenementen – de Zomerspelen, Winterspelen en de sinterklaasintocht – en neemt daardoor een bijzondere positie in binnen de Dongense gemeenschap. De meest impactvolle activiteit is de Zomerspelen. Sinds 1961 organiseert de Dongense Jeugdraad een week plezier voor groot en klein. Met behulp van 300 vrijwilligers wordt er jaarlijks voor alle kinderen van 4 jaar tot en met 13 jaar die in de gemeente Dongen wonen of naar school gaan de Zomerspelen georganiseerd. 

De gemeente is in alle jaren een fijne samenwerkingspartner geweest. Dat is ook de reden dat we er met vertrouwen op toezien dat de eerder genoemde noodkreet serieus wordt genomen. We nodigen u graag uit om een kijkje te nemen op onze uitleenwebsite (https://uitleen.dongensejeugdraad.nl) om een beeld te krijgen van de hoeveelheid materialen die we nu in onze loods hebben opgeslagen. 

Heeft u nog vragen en/of wilt u met mij in contact komen, dan ben ik daartoe altijd bereid en bereikbaar.

Namens alle Dongense kinderen en alle vrijwilligers van de Dongense Jeugdraad,

Met vriendelijke groet,

Jesse Pfrommer

Voorzitter Stichting Dongense Jeugdraad